Χτίζοντας μία performance / σεμινάριο παραστατικών τεχνών

Από την σύλληψη στην σκηνική παρουσίαση
Ο εργαστηριακός κύκλος θα ξεκινήσει με αυτοσχεδιασμό, βασικές αρχές υποκριτικής και σκηνοθεσίας θεάτρου, ασκήσεις σωματικού θεάτρου, ψυχο-σωματικής ενεργοποίησης και έκφρασης, ομαδικότητας, ρυθμού, λόγου, φωνής, συγχρονισμού και σύνδεσης της ομάδας, επιτυγχάνοντας έτσι βαθιά σύνδεση με το σώμα, τα συναισθήματά μας, αλλά και τα άλλα μέλη της ομάδας.

Έχοντας εξερευνήσει τις δυνατότητες του σώματος και της φωνής μας, θα ξεκινήσουμε να αντλούμε και να συλλέγουμε το προσωπικό μας υλικό, το οποίο θα προέλθει από τα δικά μας ενδιαφέροντα. Έπειτα θα αναζητήσουμε προσωπικά ερεθίσματα και πηγές έμπνευσηςκαι υπό καθοδήγηση κάθε μέλος της ομάδας θα αποφασίσει αν θα εργαστεί ως μονάδα ή σε συνεργασία με τα άλλα μέλη για την τελική παρουσίαση, αν ασχοληθεί με κάποιο κείμενο της αρεσκείας του, είτε με αφορμή κάποιο ποίημα, τραγούδι, μία ιδέα, ένα συναίσθημα, μία κατάσταση, είτε κάτι που ο ίδιος επιθυμεί να δημιουργήσει. Θα διευρενήσουμε την πορεία υλοποίησης της έμπνευσης μέσω της σύνθεσης, ώσπου, τέλος, θα έχουμε διανύσει τη διαδρομή από την σύλληψη στην σκηνική παρουσίαση μιας ιδέας, έχοντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία πρωτότυπης σκηνικής σύνθεσης: